4732_orig
بکاربردن  ماشین های اصلاح الکتریکی از سال ها پیش در سلمانی ها مرسوم بود و به حق میتوان گفت تاثیر بسیاری در بهبود کمی و کیفی کار آرایشگر ها گذاشته است.

ممکن است برای شما جالب باشد اگر بشنوید از این وسایل در اطاق عمل هم استفاده میشود. کوتاه کردن موهای پوست در محل عمل جراحی روشی رایج و معمول است و به نظر میرسد قبل از جراحی استفاده از ماشین های اصلاح برای کوتاه کردن مو بهتر از تیغ است.
ماشین اصلاح برقی

با این حال ماشین اصلاح میتواند موهای تراشیده شده را در محیط اطاق عمل پراکنده کرده و آن را آلوده کند. برای پیشگیری از این وضعیت کمپانی CareFusion یک اتصال برای ماشین اصلاح خود درست کرده که میتواند موهای تراشیده شده را بلافاصله جمع آوری کرده و از پراکنده شدن آنها رد اطاق عمل جلوگیری کند.

ادعا میشود که این وسیله میتواند بیش از 98 درصد موهای چیده شده را بلافاصله جمع آوری کرده و مانع از پراکنده شدن آنها در محیط شود.

منبع-http://www.iranorthoped.ir