پژوهشگران به تازگي دريافته‌اند كه بدن انسان مي‌تواند به خودي خود آسپرين توليد كند.

اين پژوهشگران به شواهد علمي جديدي دست يافته‌اند كه نشان مي‌دهد بدن انسانها مي‌تواند بدون هيچ ماده خارجي و به خودي خود اسيد سالسيليك بسازد.

اسيد سالسيليك ماده‌اي است كه پس از تجزيه شدن داروي آسپرين در بدن، شكل مي‌گيرد.

بر اساس اين نتايج جديد، اسيد سالسيليك كه ماده اصلي تاثيرات شناخته شده داروي آسپرين در تسكين درد و التهاب است، ممكن است نخستين نمونه از يك طبقه بندي جديد از تنظيم كننده‌هاي زيستي در بدن انسان باشد.

اين پژوهش از سوي گوندولين باكستر از مركز تحقيق و توسعه خدمات بهداشتي ملي انگليس و دستياران وي در اين مركز انجام گرفته است.

اين پژوهشگران در تحقيقات گذشته خود نيز نشان داده بودند كه چطور اسيد سالسيليك ممكن است در خون برخي از افراد جود داشته باشد در حالي كه اخيرا آسپرين مصرف نكرده‌ بودند.

به گزارش ایسنا، اين مطالعات نشان مي‌دهد كه مقدار اين ماده تسكين دهنده در بدن افراد گياهخوار در مقايسه با افرادي كه از دوزهاي پايين آسپرين مصرف مي‌كنند، به مراتب بيشتر است.

در مطالعات قبلي محققان به اين نتيجه رسيدند كه اسيد سالسيليك از رژيم غذايي وارد بدن مي شود چرا كه اين ماده به طور طبيعي در ميوه‌ها و سبزيجات يافت مي‌شود.