سرطان اغلب برای بیماران، احساسی ایجاد می کند که زندگی برایشان بی معنا می شود. قسمتی از مغز که روانشناسان به آن ”پریشان وجودی” می گویند. مطالعات نشان می دهد برخی مواد موجود در مواد، توهم زا، به سرعت باعث رها شدن از افسردگی و اضطراب برای چندین ماه می شود.

 

دو مطالعه کوچک جدید نیز نشان می دهد که یک عنصر یافت شده  در داروهای توهم زا هم، می تواند به طور چشمگیری این احساس را معکوس کند. محققان گزارش کردند که یک دوز مناسب از این مواد به سرعت احساس مبتلایان به سرطان را تا حدود ۶ ماه تسکین می دهد.

 

یکی از بیماران تجربه خود را به عنوان تغییر در زندگی اش بیان می کند. او چنین می گوید: در سال ۲۰۱۰ سرطان تخمدان من تشخیص داده شد. با این که عمل جراحی و شیمی درمانی موفقیت آمیزی داشتم، کاملاً ترس از عود دوباره ی بیماری را داشتم که تا ۲ سال باعث خرابی زندگی من شده بود. ولی پس از گرفتن این دارو ترس و اضطرابم، پس از چند ساعت از بین رفت و زندگی مرا به طور کلی تغییر داد.

 

با وجود این نتایج چشمگیر، این دارو هنوز هم در دسترس پزشکان نیست، زیرا به عنوان یک داروی غیر قانونی شناخته می شود. متأسفانه داروهای ضد افسردگی و روان درمانی نتایج مختلفی در بیماران سرطانی دارند. اگر مطالعات بیشتری انجام شود ممکن است این دارو، به عنوان یک داروی مؤثر در برنامه پزشکان طبقه بندی شود.

 

به نظر می رسد این دارو یک مکانیزم ناشناخته برای تسکین بیمار داشته باشد و به بیمار نشان می دهد که این اتفاق به معنای واقعی یک کار الهی می باشد. در یک مطالعه که روی ۲۹ بیمار سرطانی انجام شد، ۸۰ درصد بیماران از پریشانی رهایی یافتند که اثر آن تا بیش از ۶ ماه پایدار بود.

 

به دلیل غیر قانونی بودن این دارو،  ظاهراً تحقیقات نیز غیر قانونی به نظر می رسند. با این که تحقیقات، استفاده از این دارو را بسیار مؤثر و اثربخش می دانند، به دلیل سیاست مبارزه با مواد مخدر، نیاز علمی به آن با مشکل رو به رو است.

محققان امیدوارند که این دارو در دسته داروهای کمک به بیماران سرطانی، طبقه بندی شود و برای درمان ناراحتی افرادی که از آن رنج می برند، مفید باشد.

منبع: دکتر سلام