2

با بیان اینکه پوکی استخوان درزمان پیری از علتهای اصلی کمردرد است، ولی هر نوع کمردرد بدون علتی, دلیل مبتلا شدن به پوکی استخوان نیست. 

 کمر درد‌های بدون علت علل مختلفی از جمله قوس بیش از حد کمر دارد،  افرادی که قوس بیش از حد کمر دارند به صورت مداوم دچار کمر درد می‌شوند.
 بیماری‌های عفونی از دیگر علل درد‌های کمر بدون دلیل هستند که دراین راستا می‌توان به عفونت‌های دیسک بین مهره‌ای اشاره نمود.
وی با بیان اینکه تب مالت و سل از دیگر بیماری‌های عفونی ایجاد کننده درد کمر هستند، یاد آور شد: شکستگی‌ها و حوادثی مانند کشیدگی عضلانی نیز می‌توانند در ایجاد کمردرد نقش داشته باشد.
 دکتر یگانه ادامه داد: بیماری‌های درون شکمی نیز می‌توانند ایجاد کمر درد نمایند به طوری که ممکن است بیماری‌های داخل شکمی اولین بار به صورت کمر درد بروز نمایند.
 منبع-http://www.yjc.ir