تصویر برداری ها نشان می دهد، در دوران بارداری، تغییراتی در ماده خاکستری مغز، ایجاد می شود. اما هیچ نشانه ای از اینکه حافظه را تحت تأثیر قرار می دهد وجود ندارد. تحقیقات جدید نشان می دهد که این گفته درست است که مادران جدید اغلب تفکر این را دارند که سخن گفتن با کودک یک راه جدید برای تفکر و تأثیر روی مغز کودک در دوران بارداری و زایمان است.

 

بارداری باعث تغییرات طولانی مدت در مغز یک زن می شود که احتمالاً تکامل یافتگی است که به منظور بهبود توانایی خود برای محافظت و پرورش فرزند خود می باشد. محققان اسپانیایی با استفاده از اسکن های MRI، ساختارهای مغز ۲۵ زن را قبل و بعد از اولین بارداری مقایسه کردند.

 

پس از زایمان، زنان کاهش قابل توجهی در ماده خاکستری مغز در ارتباط با تعاملات اجتماعی نشان دادند. این مناطق مغز با فعالیت زمانی که مادران تصاویر نوزادان خود را مشاهده می کردند، همپوشانی داشتند. تغییرات، نگرانی هایی هم در ارتباط با توابع لازم برای چالش های مادری ایجاد کرد. محققان گزارش کردند، هر چند برخی از مادران باردار از تفکر خود شکایت داشتند، برخی هم هیچ تغییری در حافظه در دوران بارداری مشاهده نکردند، این بدان معناست که از دست دادن ماده خاکستری به مشکلات در این مناطق منجر نمی شود.

 

تغییرات مغز که به مدت حداقل ۲سال پس از زایمان به طول انجامید، احتمالاً کمک به مادران برای وفق دادن خود با کودکان است. با توجه به مطالعه، این یافته ها به روند تطبیقی مربوط به نیازهای کودک، مانند شناسایی حالت عاطفی نوزاد کمک می کند و ارائه سر نخ اولیه در مورد اساس عصبی مادری، سلامت روان پری ناتال و به طور کلی شکل پذیری مغز است.

 

این پژوهشگران دریافتند که آنها با توجه به این تغییرات مغز می توانند پیوست مادر و نوزاد را پیش بینی کند. تغییرات مشابه نیز باید بررسی شود که آیا زنان باردار به طور طبیعی و یا از طریق درمان های باروری، وارد این مسئله می شوند.

 

منبع: دکتر سلام