دیدن نوزادان و کودکان دوقلو یکی از زیباترین و بامزه ترین اتفاقات است.اما این موضوع زمانی جالب تر می شود که کودکان دو قلویی را ببینیم که رنگ پوستشان متفاوت است.ویتنی میر و توماس دین صاحب دوقلویی شده‌اند که با رنگ‌های پوست متفاوتشان کسی باور نمی‌کند که آن‌ها دوقلو باشند.
کالانی و جارانی دوقلوهایی هستند که کالانی به مادر سفید پوست خود و جارانی به پدر سیه چرده خود رفته است و رنگ پوست آن‌ها بدین ترتیب با هم تفاوت دارد و همین مسئله باعث شده است که آن‌ها دوقلوهای دو نژاده نام بگیرند.
گفتنی است، این مسئله که یک در 500 مرتبه اتفاق می‌افتد.
منبع: باشگاه خبرنگاران