رييس انجمن حمايت از بيماران تالاسمي خوزستان گفت: بدن بيماران تالاسمي به علت خونگيري زياد نسبت به خون حساس مي‌شود و آنتي‌بادي توليد مي‌كند در نتيجه بيماران مجبور به استفاده از داروي بسيار گران ايمونوگلوبين وريدي يا IVIG هستند.

دكتر فروزان صادقيان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: قيمت 5 گرم اين دارو حدود 250 هزار تومان است كه براي بيماران تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي صد درصد رايگان است در حالي كه ساير بيمه‌ها و بيمه خدمات درماني نيز بايد اين هزينه را پرداخت كنند. اكثر اين افراد مشكل مالي دارند و بعضي از اين بيماران مدت زيادي بايد از اين دارو استفاده كنند.

وي خاطرنشان كرد: اگر بيمه‌ها يكسان شوند و همه بيماران مثل بيماران تحت پوشش تامين اجتماعي از اين دارو به صورت رايگان استفاده كنند، مشكل حل خواهد شد.

صادقيان با بيان اينكه خوزستان از نظر فراواني تالاسمي دومين استان كشور است، گفت: براي2200 بيمار عضو انجمن تنها يك بيمارستان فوق تخصصي براي اين افراد وجود دارد. در مجموع امكانات كامل و خوبي در استان براي رسيدگي به اين افراد وجود ندارد.