داروهای حاوی مواد مخدر که دارای مسکن هستند و به طور گسترده ای  توسط سالمندان مصرف می شوند، درحال افزایش قیمت هستند. قیمت جهانی این داروها نزدیک به 130برابر سریع تر از نرخ تورم نسبت به سال گذشته افزایش داشته اند.

این یک گزارش جدید، برجسته و تکان دهنده در مورد این دارو ها است. این افزایش قیمت ها با انتقاد افکار عمومی نسبت به قیمت گذاری داروهای تجویزی همراه بوده است. نزدیک به 1 نفر از 4 سالمند  دنیا دچار نوعی ناتوانی کهولت سن می شوند. داروهای تجویزی که توسط سالمندان به طور گسترده استفاده می شود و برای درمان معمولی آنها است، اغلب  داروهایی برای فشارخون بالا، کلسترل بالا و دیابت می باشد.

این یافته های مطالعه، همچنین نشان می دهد که به طور متوسط هزینه سالانه برای استفاده این داروها در بیماری های مزمن نزدیک به دو برابر بیشتر از سال گذشته می باشد. متوسط مصرف هر فرد مسن در داروهای تجویزی سالانه می تواند خارج از درآمد آنها باشد که می تواند باعث از دست رفتن آنها شود. از268 ماده مسکن موجود در این گزارش 97 درصد افزایش قیمت مخصوصاً درخرده فروشی ها بوده است که نسبت به دو سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش داشته‌اند.

داروهای ضد اضطراب نیز، بیش از 2800 درصد افزایش قیمت داشته اند. این داروهای آمریکایی که برای درمان تجویز می شوند مقرون به صرفه نیستند و هزینه آنها بیش از کل درآمد بیماران است. حتی اگر بیماران به اندازه کافی درآمد داشته باشند و بتوانند هزینه های این داروها را به عهده بگیرند، این افزایش قیمت برای شرکت های پرداخت هزینه سنگین خواهد بود.

منبع: دکتر سلام