man-bicep

یقینا مقصود شما از حرکات پرورش اندام زیاد شدن حجم عضلات است البته اشخاصی هستند که این رشته ورزشی رابرای مقاصد دیگر انتخاب کرده اند

شاید به نظر مبتدیان استفاده از وزنه های ثابت با بارگیری از یک سیستم تمرینی ساده بتواند این خواست را تحقق ببخشد محققان و پژوهشگران ورزشی در طی یک تحقیق مدون به این نتیجه رسیده اند که بکارگیری از وزنه های ثابت و اجرای یک سیستم تمرینی همیشگی علاوه برعدم افزایش رشدعضلانی زمینه توقف رشد را در عضلات مهیا می سازد

این محققان در ادامه بررسی های خود برای جویندگان افزایش حجم عضلات پیشنهاد کردند که تنها در صورت تغییر و تنوع در سیستم تمرینی و نوسانات سنگینی وزنه ها می توانند به هدف خود برسند اینجا بود که برخی از متخصصان ورزش اصل اضافه را پیشنهاد نمودند

در واقع این متخصصان بر این باور هستند که افزایش قدرت و استقامت به همراه حجم عضلانی تنها زمانی میسر است که عضله برای مدتی معین تا سر حد ظرفیت و قدرت در برابر فشار تمرین مقاومت کند

بر اساس همین اصل چون همواره ظرفیت مقاومت ماهیچه ها بالاتر می رود بنابراین شما ناچارید جهت وارد کردن عضلات به رشد و افزایش مقاومت و بالاتر بردن ظرفیت انها را مورد تنش قرار دهید

شاید در گذشته این موضوع تنها در حد یک تئوری و فرضیه بود ولی امروزه این تئوری تبدیل به یک اصل تحت عنوان اصل اضافه بار یا به زبان نوین و علمی تر اصل مقاومت فزاینده تبدیل شده است

bodybuilder man doing biceps muscle exercises

اما چگونه این اصل را در سیستم تمرینی خود اعمال نماییم ؟

مبتدیان پس از مدتی تمرین ثابت متوجه ان خواهند شد که دیگر عضلات انان نسبت به تمرین واکنش مناسبی از خود نشان نمی دهد در این هنگام توصیه می شود به برنامه تمرینی خود یک بازنگری جامع داشته باشید شما می توانید با دو روش این اصل را اجرا نمایید:

۱-      به سنگینی وزنه های تمرینی خود بیفزایید که مطمئنا بخاطر سنگینی وزنه ها ناچارید از تعداد تکرار کم نمائید

۲-      وزنه های تمرینی را ثابت نگاه داشته ولی تکرار این حرکت را زیاد نمایید با این روند تنش مورد نظر جهت افزایش حجم و بالا رفتن استانه تحمل در شما ایجاد می شود بهره گیری از این اصل علاوه بر تاثیر مستقیم در سیستم تمرینی بصورت غیر مستقیم و ناشناخته باعث افزایش اشتها جذب و سنتز پروتئین افزایش سطح تولید هورمون رشد و تستسترون می شود

منبع-http://edcoan.ir/