هنوز چند روز از روی کار آمدن دولت ترامپ در آمریکا نگذشته است که قوانین جدید ترامپ در حال تصویب توسط این رییس جمهور جمهوری خواه می باشد.یکی از این تحریم های دولت جدید ترامپ تحریم مهاجرتی است که علیه کشورهایی از قبیل ایران و چند کشور دیگر وضع نموده است. گوگل در اقدامی عجیب از کارمندان خود خواست تا از آمریکا خارج نشوند.
پس از ادعا ترامپ مبنی بر اینکه نمی‌گذارد مردم دیگر کشورها به آمریکا سفر کنند گوگل از کارکنان خود که اهل کشورهای مشمول تحریم مهاجرتی ترامپ هستند خواست تا زمان لغو تحریم از آمریکا خارج نشوند زیرا دیگر نمی توانند برگردند. ترامپ به دنبال امضای سندی است که اگر اجرایی شود نمی‌گذارد مردم دیگر کشورها به راحتی به ‌‌آمریکا سفر کنند. این تصمیم ترامپ در کشورهای جهان منتقدین زیادی را دارد. بنا به گفته ترامپ مهاجرین عامل بی‌ثباتی آمریکا هستند

منبع/باشگاه خبرنگاران