یکی از رویاهای دیرینه ی دانشمندان دستیابی به روش و تکنیکی برای پرورش اندام انسانی در داخل بدن حیوانات است.امروزه دانشمندان توانسته اند به این رویا تحقق ببخشند و موفق به پرورش سلول‌های بنیادی انسان در داخل جنین خوک شوند.

در راستای رسیدن به این هدف دانشمندان با موفقیت توانستند اولین جنین تلفیقی انسان و خوک را تولید کردند.

این جنین اطلاعات ژنتیکی هر دو گونه خوک و انسان را دارا است. نتایج این پژوهش در نشریه پزشکی سلول(Cell) منتشر شده است.

این پژوهش جدید فقط گام نخست به سوی این هدف بوده و دانشمندان هشدار می‌دهند، انسان با کاربرد فناورانه و علمی چنین دستاوردی سالها فاصله دارد.

دکتر ژون وو، از موسسه سالک در ایالات متحده و نویسنده ارشد این پژوهش، گفت: این اولین بار است که آنها با موفقیت توانستند یک جنین تلفیقی از  انسان و خوک را تولید کنند.

وی افزود: ما در این پژوهش از سلول‌های بنیادی انسانی استفاده کرده و مشاهده کردیم که سلول‌های انسان می‌توانند در جنین خوک زنده بمانند و به مراحل اولیه بافت تبدیل شوند.

او گفت: پیشتر ما از اینکه سلول بنیادی انسان توانایی ورود به روند تکامل جنین خوک را داشته باشد، مطمئن نبودیم چرا که این دو گونه تفاوت‌های بسیاری با یکدیگر دارند و حدود 95 میلیون سال قبل از هم جدا شده اند.

اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که قرار دادن سلول‌های انسانی در حیوانات می‌تواند برای مطالعات چگونگی توسعه بیماری‌های ژنتیکی و غربالگری داروهای بالقوه موثر باشد.

حیواناتی که دارای سلول‌های گونه‌های مختلف هستند، “شیمر (chimera)”نام دارند که پیشتر در سال 2010 چنین ترکیبی با استفاده از موشها و موش‌های صحرایی انجام شده است، اما این دو گونه جانوری شباهت های ژنتیکی بسیار بیشتری نسبت به انسان و خوک به یکدیگر دارند.

منبع: ایسنا