مطالعات اخیر نشان می دهد، نوعی دارو که برای درمان برخی انواع سرطان تجویز می شود، می توان خطر پس زدن اعضای پیوندی در بدن دریافت کننده عضو را تا حد چشمگیری کاهش دهد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاری فرانسه، این سری مطالعات جدید توسط گروهی از دانشمندان آمریکایی صورت گرفته است.
در این سری پژوهش ها، محققان با تجویز این دارو برای تعدادی بیمار که عمل پیوند اعضا داشته اند، عکس العمل سیستم ایمنی بدن آنان را برای دوره ای متوالی مورد بررسی قرار دادند.
در انتها مشخص شد، سیستم ایمنی این افراد در برابر این دارو واکنشی به شدت مثبت نشان داده و خطر پس زدن عضو در آنان به طرز کاملا چشمگیری کاهش پیدا کرده است.