امروزه افراد بسیاری به دلیل کم حوصلگی و یا راحتی بیشتر از چای هی کیسه ای استفاده می کنند.غافل از اینکه این چای ها چه خطرات و زیان های برای سلامتی فرد به همراه خواهد داشت.مطالعات گروهی از دانشمندان آلمانی نشان میدهد که کیسه های چای سیاه حاوی موادی است که به سلامتی انسان آسیب می رساند.
متخصصان به همین منظور سه نوع  چای ارزان و سه نوع چای گران قیمت را مورد آزمایش قراردادند. این نتایج نشان داد که همه انواع چای مورد بررسی حداقل چهار نوع از آفت کش ها را دربردارند.
این مشکل در کاغذ استفاده شده در کیسه های چای نهفته است چراکه دارای ماده “Aepklorhedrin” اپی کلروهیدرین” بوده و از آن در صنایع کاغذ، پلاستیک و آفت کش ها استفاده می شود.
به گفته دانشمندان، به محض  تماس ماده “اپی کلروهیدرین ” با آب، ترکیبی سرطانزا به نام 3-MCPD تشکیل می شود که امروزه در جهان، مشکلی جدید در بخش مواد غذایی به شمار می آید.

 

منبع:العالم