معاون غذا و داروی وزارت بهداشت در سال 87 گفت: داروهایی مثل سودوافدرین که پیش ساز مواد مخدر بودند از داروخانه ها جمع آوری و تولید و توزیع آنها متوقف شد.

دکتر رسول دیناروند در گفت و گو با ایسکانیوز گفت: خبر جمع آوری قرص استامینوفن کدئین از داروخانه ها خبر کذبی بود چرا که نمی توان این دارو را از لیست دارویی مردم حذف کرد.
وی افزود: کنترل و نظارت بر تجویز و عرضه و نسخه دارو از سوی وزارت بهداشت صورت می گیرد تا این داروها بدون نسخه به بیماران عرضه نشوند.
دیناروند از حذف تولید و توزیع داروهایی مثل سودوافدرین که پیش ساز مواد مخدر بودند، خبر داد و گفت: بر سایر داروهای مسکن که تجویز غیر منطقی داشتند تنها نظارت می شود و به هیچ عنوان جمع نخواهند شد.