health1

پژوهشگران دانشگاه بوستون  دانسته های تازه ای درمورد عواقب استفاده ازغذاهای پرکالری یافتند. نه فقط این نوع  از غذاها باعث ازدیاد تولید سلولهای چربی سفید (گونه ای از سلولها که بطور غالب در چاقی وجود دارند) بلکه باعث  بی نظمی درعملکرد سلولهای چربی قهوه ای می شوند، چربی قهوه ای تنها نوعی از بافت چربی است که با سوزاندن  انرژی ، گرما تولید  می کنند.

این تحقیق برای اولین بار نشان داد که چگونه پرخوری سبب تبدیل سلولهای چربی قهوه ای به چربی سفید  می شود. نتایج این تحقیق در مجله ی the Journal of Clinical Investigationچاپ شد و اهمیت  تغذیه ی سالم در سلامت  کلی بدن و نقش  اساسی چربی های قهوه ای در متابولیسم بدن را به تصویر کشید.

دانشمندان با استفاده از مدلهای آزمایشگاهی نشان دادند که تغذیه ی بیش از حد  منجر به یک اختلال  در پیام رسانی سلولی می شود  که منجر به از دست رفتن عروق خونی مجاور سلولهای چربی قهوه ای می گردد. به این ترتیب اکسیژن رسانی به این سلولها قطع می شود. این محدودیت  در انتقال  اکسیژن  منجر به از دست رفتن میتوکندریها در سلولهای چربی قهوه ای  شده و توانایی آنها را در سوزاندن اسیدهای چرب و تولید  گرما از بین  می برد. ادامه ی این فروپاشی منجر به بروز بیماریهای متابولیک  مانند دیابت و بیماری قلبی عروقی می گردد.

 پرفسورWalshنویسنده ی مقاله و سرپرست انستیتو قلب و عروق ویتاکر در دانشگاه  داروسازی  بوستون می گوید: اگر به گذشته برگردیم زمانی که انسان از طریق شکار و گردآوری  مواد غذایی تغذیه می کرد، مشاهده می کنیم ذخیره ی سلولهای چربی سفید برای تأمین  انرژی آنها تا زمانیکه  مجدداً می توانستند به شکار بپردازند یک مزیت برای ادامه ی حیات محسوب می شد. آنچه در آن  زمان برای انسان به عنوان موجودات  ابتدایی یک خدمت بود در حال حاضر به ما صدمه می زند، این به دلیل تأمین  مستمر مواد غذایی و جمع شدن بیش از حد سلولهای  چربی سفید در بدن ما است.

نتایج این تحقیق اهمیت ارتباط بافت چربی و سیستم  قلبی عروقی را پررنگتر کرد و بر عوامل خطر بیماریهای قلبی- عروقی: فشارخون بالا و کلسترول بالا که موجب تخریب عروق خونی شده و نهایتاً سبب اختلال درعملکرد سلولهای چربی قهوه ای می شوند، تاکید می کند.

پرفسور Walshمی افزاید: دراین تحقیق  نشان دادیم  علاوه بر گسترش  سلولهای چربی سفید، تغذیه ی بیش از حد  سبب می شود سلولهای چربی قهوه ای وارد یک  چرخه ی نابودی  قفل شده شوند که درنهایت منجر به اختلال عملکرد  آنها می شود. تحقیقات بیشتری با تمرکز بر متوقف کردن این نوع فعالیت ها در سلولهای چربی قهوه ای باید انجام شود تا بتوان با چاقی وعواقب آن مقابله کرد.

منبع-http://diabetestma.org