در قرن بیستم میلادی در قاره استرالیا و در کشور استرالیا بومیان این سرزمین همراه با حیوانات وحشی داخل باغ وحش و قفس نگه داری می شدند و به همراه حیوانات وحشی برای سیرک ها به نقاط مختلف جهان برده می شدند.
در اواخر قرون 19 تا اواسط قرن بیستم بود که حدود 20 بومی استرالیایی همراه با دیگر حیوانات محبوس شده در باغ وحش نگه‌داری می‌شدند و در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی به عنوان وحشی‌های بومرنگ پرتاب من به نمایش گذاشته می‌شدند.
نسل‌های بعدی این بومی‌های استرالیایی که در استرالیا زندگی می‌کنند، گفته‌اند برخی اجداد آن‌ها در سیرک‌ها یا باغ وحش‌هایی که به باغ وحش انسانی مشهور بوده‌اند و در آن به نمایش گذاشته می‌شدند، مرده‌اند
.

منبع/باشگاه خبرنگاران