خانواده ی 11 نفره ای در هند که دارای 9 عضو  کوتوله می باشد که مبتلا به نوعی بیماری خاص هستند.مشکلات و سختی های زندگی نتوانسته مانع از احساس شادی در این خانواده شود.این خانواده در حیدر آباد هند زندگی خوبی را می گذرانند.

این خانواده هندی بزرگترین خانواده ای است که با این جمعیت در هند زندگی می کند .
” راج رام ” 52 ساله دارای 11 خواهر و برادر است که 9 نفر از آ«ها به بیماری ژنتیکی مبتلاهستند و زن اختلالی آنها بین خواهر و برادرانش منتشر شده است .
او می گوید این ژن تنها مخصوص به خواهر و برادر های او نبوده بلکه از 21 تن از اعضای دیگرخانواده 18 نفر به این بیماری مبتلا بوده و آنها را تبدیل به کوتوله کرده است .
راج گفت : ” بسیاری از مردم من و خانواده ام را تمسخر می کنند و گاهی اوقات طعنه می زنند اما این اتفاق خواست  و اراده خداست .”

منبع: ایران آنلاین