به تجمع مایع در اندام جنین هیدروپس فتالیس می گویند این بیماری می تواند اندام جنین را درگیر کند و باعث مرگ وی شودبا کمک سونوگرافی تشخیص این بیماری در دوران جنینی امکانپذیر است کم خونی شدید می تواند باعث تشدید این عارضه در جنین شود.

هیدروپس فتالیس به تجمع مایع و ادم در اندام های جنین گفته می شود که حداقل در دو بخش مختلف مشاهده شود.

✅ بخش های درگیر بیماری

هیدروپس ممکن است در قسمت های زیر مشاهده شود:

 • پوست سر
 • اطراف ریه که به آن پلورال افیوژن گفته می شود.
 • اطراف قلب که به آن پریکاردیال افیوژن گفته می شود.
 • اطراف شکم که آسیت نیز نامیده می شود.

✅ انواع هیدروپس و علت آن

هیدروپس معمولاً ناشی از کم خونی جنین است، زمانی که قلب برای رساندن مقدار ثابتی از اکسیژن نیاز به فعالیت بیشتری دارد. علت این کم خونی می تواند سیستم ایمنی باشد و یا عللی غیر از سیستم ایمنی داشته باشد.

✅ علل ایمنی

بیماری RH

✅ علل غیرایمنی

 • کم خونی فقر آهن
 • سوپراونتریکولار تاکی کاردیا که منجر به نارسایی قلبی شود
 • کمبود آنزیم بتا گلوکرونیداز
 • ابتلای مادر به سیتو مگالو ویروس
 • ابتلای مادر به سفلیس
 • ابتلای مادر به دیابت
 • تالاسمی آلفا
 • بیماری نیمن پیک نوع C و بیماری گوشه نوع ۲
 • سندرم ترنر
 • تومورها، شایع ترین تومور در جنین تراتوم می باشد.
 • سندرم انتقال خون بین دوقلو ها
 • پر کاری تیروئید مادر
 • نقص قلبی و اسکلتی جنین

✅ تشخیص

تشخیص هیدروپس فتالیس از طریق سونوگرافی قابل تشخیص می باشد.

✅ درمان

درمان هیدروپس فتالیس بستگی به علت آن دارد و در مورد جنین هایی که مبتلا به کم خونی شدید می باشند، درمان از طریق تزریق خون امکان پذیر است.


منبع: دکتر سلام

لینک مرتبط: خرما در بارداری و تاثیر آن در قد جنین