سرطان لوزالمعده از جمله مرگبارترین سرطان هاست.تشخیص این سرطان در مراحل اولیه بسیار دشوار است به همین دلیل اغلب زمانی بیمار متوجه بیماری خود می شود که سرطان پیشرفت زیادی کرده است.مطالعات نشان می دهد افرادی که به دیابت نوع 2 مبتلا هستند،بیشتر از سایر افراد در معرض سرطان لوزالمعده هستند.

یافته های بدست آمده از تحلیل و بررسی حدود یک میلیون فرد مبتلا به دیابت نوع۲ در ایتالیا و بلژیک با نمونه های گزارش شده ابتلا به سرطان لوزالمعده نشان می دهد آغاز دیابت می تواند علامت اولیه و پنهان سرطان لوزالمعده (پانکراس) باشد.

به گفته آلیس کوچلین، سرپرست تیم تحقیق از موسسه بین المللی تحقیقات پیشگیری در لیون فرانسه، نیمی از تمامی سرطان های لوزالمعده در این دو منطقه در مدت یک سال بعد از تشخیص بیمار به خاطر ابتلا به دیبات نوع۲ تشخیص داده شده اند.

وی در این باره می گوید: «در بلژیک ۲۵ درصد موارد سرطان لوزالمعده و در ایتالیا ۱۸ درصد موارد در مدت ۹۰ روز بعد از تشخیص دیابت مشخص شده اند.»

بیمارانی که با تزریق انسولین درحال درمان دیابت خود هستند، ۷ برابر بیشتر در معرض ابتلا به سرطان لوزالمعده قرار دارند.

سرطان لوزالمعده یکی از مرگبارترین سرطان ها بشمار می اید چراکه هم تشخیص آن در مراحل اولیه دشوار است و هم درمان های موثر کمی برای آن وجود دارد. کمتر از یک درصد افراد مبتلا به این سرطان، به مدت ۱۰ سال یا بیشتر بعد از تشخیص سرطان زنده می مانند.

منبع: مهر