گردش خون

در بدن انسان عضوها و دستگاه های متعددی وجود دارد که یکی از آن ها که بسیار مهم است دستگاه گردش خون میباشد. این دستگاه وظیفه اش گردش خون در بدن انسان میباشد.در خیلی از بی مهرگان این دستگاه سیستمی باز حساب میشود.چند ثانیه طول خواهد کشید تا سلول خونی در بدن گردش کامل داشته باشد؟

آیا می‌دانید حدود ۶۰ ثانیه طول می‌کشد، تا یک سلول خونی یک دورِ کامل در بدن گردش کند و به قلب بازگردد.

اکثر انسان‌ها حدود ۵ لیتر خون در بدن خود دارند و قلب با هر تپش حدود ۷۰ میلی لیتر خون را پمپاژ می-کند. یک قلب سالم حدود ۷۰ بار در دقیقه تپش دارد.

اگر تعداد تپش در دقیقه را در مقدار خون پمپاژ شده در هر تپش ضرب کنید، می‌فهمید که در هر دقیقه ۴.۹ لیتر خون داخل قلب پمپاژ می‌شود، که تقریباً همه خونی است که در بدن شما وجود دارد. پس فقط در یک دقیقه قلب همه خون موجود در بدن را به گردش در می‌آورد.

منبع : تدبیر و امید