ریه

در بدن برخی از جانوران عضوی به نام ریه وجود دارد که از عضوهای دستگاه تنفس حساب میشود.جگر سفید و شش 2 نام دیگر ریه است و باید بگوییم که این عضو اسفنج گونه میباشد و همچنین قابلیت ریه ارتجاعی بودن آن هست.دریافت اکسیژن توسط گلبول های قرمز خون در شش ها صورت میگیرد و سلول های دیگر آن را دریافت مینمایند.

محققان دریافته اند نانوذرات ناشی از موتورهای احتراق می توانند ویروس های را که در سلول های بافت ریه بی تحرک هستند، فعال نمایند.

برخی ویروس ها به منظور حمله به سیستم ایمنی در سلول های میزبان مخفی شده و در آنجا باقی می مانند. در ترمینولوژی پزشکی به این حالت «عفونت نهفته» اطلاق می شود.

در صورت تضعیف سیستم ایمنی یا بروز برخی تغییرات، ویروس ها مجددا فعال می شوند، شروع به تکثیر کرده و سلول میزبان را نابود می کنند.

حال تیمی از دانشمندان موسسه بیولوژی ریه در آلمان دریافته اند که نانوذرات می توانند آغازگر این فرآیند باشند.

به گفته محققان، «براساس مطالعات مدل قبلی ما دریافته ایم که استنشاق نانوذرات دارای تاثیر التهابی بوده و سیستم ایمنی را تغییر می دهد.»

این تیم تحقیق نشان داد که قرارگیری در معرض نانوذرات می تواند ویروس های تبخال نهفته در ریه را مجددا فعال کند.

دانشمندان تاثیر نانوذرات ایجادشده از طریق دستگاه احتراق سوخت فسیلی را در یک مدل آزمایشگاهی دارای برخی انواع خاص عفونت ویروس تبخال آزمایش کردند. آنها شاهد افزایش چشمگیر پروتئین های ویروسی بودند که فقط از طریق تکثیر فعال ویروس تولید می شود.

در مطالعات بعدی محققان به آزمایش نتایج بر روی انسان ها خواهند پرداخت. نتایج این مطالعه می تواند برای بسیاری از افراد حامل ویروس تبخال و بیماران مبتلا به فیبروز ریوی که تحت تاثیر این ویروس هستند مفید باشد.

منبع : مهر نیوز