پزشکان همیشه توصیه می کنند که مصرف سوسیس و کالباس را به حداقل برسانید و در صورت امکان اصلا از این مواد استفاده نکنید. آسم از جمله بیماری های تتفسی است که به علل مختلف ایجاد می شود. آسم ازجمله بیماری هایی است که علائم آن با مصرف سوسیس و کالباس تشدید می شود. با دکتر سلام همراه باشید.

افزایش مصرف کالباس و محصولاتی مانند آن با سرطان ریه، کاهش عملکرد ریه و افزایش علائم و بروز بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) مرتبط است.

به تازگی محققان اثر گوشت‌های عمل‌آوری شده را روی آسم بررسی کرده‌اند. به عقیده محققان گوشت‌های عمل‌آوری شده از 2 طریق سبب آسیب بافت‌های بدن می‌شوند: 1- وجود نیتریت بالا که می‌تواند سبب استرس نیتروزاتیو و استرس اکسیداتیو و درنتیجه آسیب سلول‌ها شود. 2- افزایش پروتئین واکنشگر C که می‌تواند سبب التهاب و آسیب بافت شود.

در مطالعه حاضر 971 فرد مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به رژیم غذایی، وزن و علائم مربوط به آسم جمع‌آوری شد. همچنین اطلاعات دموگرافیک و سایر عوامل شیوه زندگی مانند میزان ورزش، استعمال سیگار، جنس، سن و دسترسی به امکانات آموزشی به دست آمد. به طور میانگین شرکت کنندگان 5/2 واحد گوشت عمل‌آوری شده در هفته مصرف می‌کردند. اطلاعات اولیه در سال‌های 2007-2003 جمع‌آوری و پیگیری در سال‌های 2013-2011 انجام شد. به طور کلی آسم در 20 درصد افراد بدتر شده بود. در 27 درصد افراد بهبود یافته و در 53 درصد مابقی تغییری نکرده بود.

بررسی مصرف گوشت‌های عمل‌آوری شده نشان داد 14 درصد افراد در گروه مصرف کننده کم، 20 درصد در گروه متوسط و 22 درصد در گروه زیاد تشدید علائم آسم را نشان دادند. کنترل سایر عوامل (مانند سیگار، فعالیت بدنی منظم، جنس، سن و امکانات آموزشی) نشان داد در افرادی که مصرف گوشت‌های عمل‌آوری شده بیشتر بود احتمال تشدید علائم آسم نسبت به کسانی که کمترین میزان را مصرف می‌کردند، 76 درصد بیشتر بود. مطالعات قبلی نشان داده‌اند که اضافه وزن با تشدید علائم آسم مرتبط است. در مطالعه حاضر نمایه توده بدنی (BMI) فقط در 14 درصد موارد تشدید علائم بیماری نقش داشت. این یافته نشان می‌دهد مصرف گوشت‌های عمل‌آوری شده اثر مستقلی روی آسم دارد.
نکته عملی: کاهش مصرف همبرگر، سوسیس و کالباس از تشدید علائم آسم پیشگیری می‌کند.
منبع: Your Doctor