7 درصد از پزشکان مخفی کردن اشتباهات بالینی را قابل درست می دانند؛ در حالی که 14% دیگر می گویند: « بستگی دارد». براساس یک نظرسنجی جدید، تعدادی از بیمارستان ها در سال های اخیر به طور داوطلبانه گزارش اتفاقات ناگوار پزشکی که برای بیماران رخ داده است ، معذرت خواهی از آنها و ارائه جبران خسارت و تلاش برای کاهش خسارت را آغاز کرده اند.

با پول یک پیتزا لاغر شو

به کمک این کلینیک تخصصی می تونید بیش از ۷ کیلو در یک دوره (۲۱روزه) وزن کم کنید و به اندام ایده آل خودتون برسید.
پشتیبانی و مشاور رایگان
کاهش وزن تضمینی بدون بازگشت

یک زیست شناس اخلاق می گوید: درصد بسیار زیادی از پزشکان اشتباهات خود و عوارض و عواقب آن را پنهان می کنند. این موضوع برای بیماران تعجب آور و نگران کننده است؛ به ویژه هنگامی که مراقبت های بهداشتی در سایر بخش های بیمارستانی جهان در حال تلاش برای شفاف سازی، بیشتر خدمات پزشکی هستند. بسیاری از اشتباهات امروزه در علوم نو بنیان رخ می دهد که آموزش های لازم  برای پزشکان باعث کمتر شدن این مشکلات می شود.

تغییر دیدگاهها در مورد دارونما (داروی دل خوش کردن و بی اثر) و روابط بیمار:

45 درصد از پزشکان می گویند: آنهاسعی می کنند بیشتر دارونما ها را برای بیمارانی که در خواست می کنند، تجویز می کنند. جالب است مطلب کاهش درد با دارونما، را حتما مطالعه کنید.

داشتن رابطه احساسی با بیمار؟

درصدی از پزشکان می گویند: نه، و نه گفتن را خوب یاد گرفته اند. درصد بسیار بالایی از پزشکان به داشتن این چنین روابطی پاسخ منفی می دهند. تنها 2 درصد از پزشکان داشتن روابط با بیماران را قابل قبول می دانند؛ اما 21% دیگر، داشتن ارتباط مجاز، تنها 6 ماه تا 1 سال قابل قبول می دانند.

در هر حال با شفاف سازی هایی که در دنیای امروز و با استفاده از فضای مجازی رخ می دهد نباید خدمات بی نظیر پزشکان را نادیده گرفت و باید محیطی امن را برای تمرکز و تصمیم گیریهای به موقع آن ها ایجاد کرد تا بتوانند از تخصص خود برای نجات جان انسان ها و کاهش درد بیماران کمک بگیرند و فقط اشتباهات مسلم و قصورات پزشکی را پیگیری نمود.

منبع: دکتر سلام