پس از اعلام خبر حمله پزشک به یک پرستار باردار در رسانه ها و خبرگزاری ها و واکنش های مردم، پزشک خاطی و پرستار مورد آزار قرار گرفته در جلسه بیمارستان آراد تهران حاضر شدند و این موضوع مورد بررسی قرار گفت و در پایان پزشک خاطی از از پرستار مورد توهین قرار گرفته عذر خواهی کرد.رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تهران، از جامعه پرستاری درخواست کرد چنانچه در محیط بیمارستانی، مورد تهدید لفظی و فیزیکی قرار می گیرند، موضوع را به نظام پرستاری و مراجع انتظامی اطلاع دهند.

وی افزود: در این جلسه که روز گذشته در دفتر نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با حضور ریاست و مدیر عامل، مدیر پرستاری و مدیر داخلی بیمارستان آراد و برخی مسئولین دانشگاه برگزار شد، پزشک خاطی و پرستار مربوطه نیز حضور داشتند.

چراغی ادامه داد: پزشک خاطی از اتفاق رخ داده در حضور جمع، از پرستار مورد توهین قرار گرفته عذرخواهی کرد.

وی با اشاره به دلجویی ریاست و مدیریت پرستاری بیمارستان آراد از همکار پرستار، تاکید کرد: در این جلسه مسئولان بیمارستان به پرستار پیشنهاد دادند مجددا در بیمارستان حاضر شود و فعالیت خودش را در دفتر پرستاری بیمارستان ادامه دهد.

رئیس هیات مدیره نظام پرستاری تهران، از حسن توجه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و همچنین وزارت بهداشت، تشکر کرد.

چراغی با تاکید بر اینکه جامعه پرستاری کشور به مبانی اخلاقی و حرفه ای پایبند است، تصریح کرد: از جامعه پرستاری انتظار می رود، در صورت بروز چنین مواردی، مراتب را به دور از هر گونه تنشی، به نظام پرستاری و مراجع انتظامی اطلاع دهند.

وی با عنوان این مطلب که پرستار همراه پزشک به عنوان تیم درمان تلقی می شوند، افزود: پرستاران ما به حرفه پزشکی و پزشکان احترام می گذارند و رفتار معدود افرادی که حرفه مقدس پزشکی را تخریب و تضعیف می کنند، به حساب احاد پزشکان نمی گذارد و در عین حال انتظار دارند که مسئولین نظام پزشکی و وزارت بهداشت، از حقوق قانونی پرستاران دفاع کنند.

شنبه گذشته (دوم بهمن ۹۵) به دنبال یک اشتباه لفظی پرستار در اعلام تخت بیمار، یکی از پزشکان بیمارستان آراد اقدام به گرفتن و فشردن گلوی پرستار خانم که باردار بود، می نماید.

منبع/مهر