همزمان با دهه فجر وزارت بهداشت گزارشی از مهمترین دستاوردهای حوزه آموزش پزشکی و علمی را که در دولت یازدهم محقق ساخته را اعلام کرد که افزایش شاخص پذیرش دانشجو و شاخص هیت علمی به همراه افزایش تعداد دانشگاه ها در سراسر ایران تنهای بخشی از این دستاوردها می باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، شاخص ظرفیت کلی پذیرش دانشجو در دولت یازدهم رشد ۱۱.۱ درصدی داشته است.

تعداد کل دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا ۹۵-۱۳۹۴ روند افزایشی داشته است، بطوریکه از ۱۷۱ هزار و ۲۲ نفر در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ به ۱۸۹ هزار و ۹۶۷ نفر در سال تحصیلی۹۵-۱۳۹۴ رسیده است.

سرمایه های نیروی انسانی:

نظام آموزش عالی سلامت کشور دارای ۱۰ مقطع تحصیلی شامل کاردانی، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و MBA، MPH، دکتری عمومی، دکتری تخصصی، دکتری تخصصی پژوهشی، دکتری تخصصی پزشکی بالینی، دکتری فوق تخصصی پزشکی بالینی، دکتری تخصصی دندانپزشکی و داروسازی، و برنامه های تکمیلی تخصصی پزشکی بالینی است.

رشته های تحصیلی نیز در دو بخش تحصیلات پایه (Undergraduate) و تکمیلی(Postgraduate) طبقه بندی شده که مشتمل بر ۴۳ رشته در مقاطع پایه و ۳۰۵ رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی است

در چند سال اخیر در راستای اهداف و سیاست های اسناد بالا دستی کشور و وزارت بهداشت، رشد و توسعه در زمینه رشته های تحصیلی صورت گرفته است.

افزایش ظرفیت کلی پذیرش دانشجو:

در دولت یازدهم تا کنون این شاخص ۱۱.۱ درصد افزایش داشته است.

ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز سیر صعودی داشته است به طوری که در آغاز دولت یازدهم از سال تحصیلی ۹۳-۹۲ تا سال ۹۵-۹۴، حدود ۲۰.۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

توسعه هرم ظرفیت تحصیلی از پایه به تکمیلی/تخصصی:

در این زمینه ظرفیت مقطع کاردانی از سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تا سال ۹۵-۱۳۹۴، حدود ۹.۱ درصد کاهش یافته است و به دنبال آن ظرفیت مقطع کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) افزایش یافته است بطوریکه در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴، حدود ۴۴ درصد از کل دانشجویان (۸۳ هزار و ۳۶۵ دانشجو ) در این مقطع تحصیل می کنند.

شاخص نسبت دانشجویان تحصیلات تکمیلی به کل دانشجویان:

این شاخص نیز سیر صعودی داشته است از ۲۱.۴ درصد در سال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲ به ۲۳.۲ درصد در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ رسیده است. بهبود این شاخص در راستای بند ب ماده ۱۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه است و در دولت یازدهم ۸.۳۱ درصد افزایش داشته است.

شاخص سهم دانشجویان پزشکی و دکتری (پزشکی عمومی و دکتری تخصصی، فوق تخصصی) از کل دانشجویان علوم پزشکی از ۳۸.۸ درصد در سال تحصیلی۹۳-۱۳۹۲  به ۴۲.۵ درصد در سال تحصیلی۹۵-۹۴ رسیده است. این شاخص در دولت یازدهم ۳.۷ درصد افزایش داشته است.

توسعه هیات علمی

تعداد اعضای هیات علمی از سال ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۴ افزایش پیدا کرده و رشدی معادل ۵۵ درصد داشته است. در سال ۹۴ تعداد اعضای هیات علمی به ۱۶ هزار و ۸۶۳ نفر رسیده است. این شاخص در دولت یازدهم ۲۶.۱۹ درصد افزایش داشته است.

شاخص نسبت استاد به دانشجو نیز از ۱۰.۳ در سال ۹۰-۸۹ به ۱۰.۷ در سال تحصیلی ۹۵-۹۴رسیده است. البته این شاخص به صورت خام استخراج شده و برای هر مقطع آموزشی نرم استانداردی بر اساس مقاطع تحصیلی و مرتبه علمی اساتید و نیز آموزش های بالینی تعیین شده است.

شاخص قطب ها و انجمن های علمی:

قطب های علمی: قطب های علمی، مجموعه ای حقیقی یا مجازی از برجسته ترین اعضای هیات علمی و همکاران غیر هیات علمی با امکانات و توانایی های برجسته و متمایز و توان علمی بالا در یک زمینه علمی ـ تخصصی در علوم پزشکی و رشته های وابسته است که به فعالیت در عرصه آموزش، پژوهش و نیز ارایه خدمات بهداشتی- درمانی در زمینه تخصصی ذیربط مشغول است.

مهمترین ویژگی قطب علمی، تولید علم و نوآوری، ارتباط با صنعت و تولید ثروت و دستیابی به کیفیت برتر (مرجعیت) علمی و آموزشی در سطح ملی، منطقه ای یا بین المللی و پاسخگویی به نیازهای اساسی کشور و منطقه، در ارتباط با علوم پزشکی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز بیست ساله و نقشه جامع علمی کشور خواهد بود.

توسعه کمّی قطب های علمی بدین گونه بوده است که از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ رشد ۷۲ درصد داشته است

توسعه کمّی انجمن های فعال علمی نیز از سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ رشدی معادل ۱۲ درصد داشته است.  در دولت یازدهم انجمن ها معادل ۴.۵ درصد رشد داشته اند.

منبع/مهر