کلنی جذامی ها

در بعضی کشورها مکان هایی وجود دارد که یا هیچکس از آن ها خبر ندارد و یا اینکه کمتر کسی از وجود آن مطلع است.این مکان بصورت نامحسوسی در پرت ترین مکان ها ساخته شده و افراد خاصی را در خود جای میدهند.این بار پهپادی در نیویورک آمریکا چند تصویر از مکانی پرت را گرفته که در آن از بیماران با بیماریهای ناشناخته مراقبت میشده اند.

یک پهپاد از کلنی فراموش شده جذامی‌ها در نیویورک تصاویری گرفته است.

کلنی جذامی ها

یک پهپاد در نیویورک تصاویری از منطقه‌ای ثبت کرده است که زمانی کلنی جذامی‌ها نام داشت و به مدت 50 سال به روی مردم عادی بسته و به فراموشی سپرده شده بود.
کلنی جذامی ها
این مرکز که حالا رو به ویرانی است، در سال 1885 به عنوان خانه‌ای برای نگهداری بیمارانی باز شد که اولین منتقل کننده انواع بیماری‌های ناشناخته در آمریکا بوده‌اند تا در آنجا بستری شوند و تا زمانی که ویروس در بدن آن‌ها شناسایی نمی‌شد، باید در آن جزیره باقی می‌ماندند.
کلنی جذامی ها
گفتنی است؛ اولین کسانی که در این جزیره قرنطینه می‌شدند، آن دسته از بیمارانی بودند که بیماری‌های واگیرداری مانند آبله، سل، مخملک و جذام داشتند که در آن زمان به زور از بین مردم سالم شهر حذف می‌شدند و به این مکان که 350 یارد با برانکسجنوبی در نیویورک فاصله دارد، فرستاده می‌شدند تا دیگر تهدیدی برای جامعه نباشند.
کلنی جذامی ها
کلنی جذامی ها
کلنی جذامی ها
کلنی جذامی ها
کلنی جذامی ها
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان