معاونت غذاوداروی دانشگاه علوم پزشكی ایران گفت:مردم باید برای اطمینان از سلامت فرآورده های دارویی و جلوگیری از قاچاق كالا هنگام خرید اقلام دارویی و بهداشتی، به مشخصات برچسب آنها دقت كنند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی ایران، استفاده از داروهای قاچاق، تقلبی ، تاریخ گذشته و فاقد پروانه ساخت تهدیدی جدی برای سلامت افراد است.

داروهای قاچاق ، داروهایی هستند كه به صورت غیرقانونی وارد كشور می شوند ، بسیاری از آنها تقلبی اند و در داخل كشور و یا كشورهای همسایه با كپی كردن جلد و بروشور داروی اصلی تهیه می شوند و نه تنها ماده موثره دارویی ندارند، بلكه به علت استفاده از تركیبات شیمیایی غیراستاندارد كه در تهیه و ساخت این داروهای تقلبی به كار می رود، همواره عوارض زیانباری بر سلامت افراد دارند.

معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشكی ایران اعلام كرد: این داروها فاقد مجوز وزارت بهداشت بوده و فروش این داروها در داروخانه های كشور ممنوع بوده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

شایان ذكر است، در این داروها تركیبات درج شده بر روی ظروف محتوی مكمل های غذایی غیرمجاز با تركیبات داخلی ظرف دارو تطابق نداشته و حاوی مواد شیمیایی و یا هورمون هایی هستند كه عوارض جانبی دارند.

بیشتر این داروها شامل داروهای بدنسازی، مكمل های غذایی، اكستازی، ترامادول، پلاویكس، اویستا، سیالیز و فمارا است.