ترک اعتیاد

یک نوع بیماری به نام اعتیاد وجود دارد که بیمار مبتلا به آن متداوماً رفتاری را تکرار مینماید که عوارض بدی در پیش دارد.زمانی که فرد معتاد مواد مورد نیازش را مصرف میکند آرامشی موقتی خواهد داشت و بعد از اینکه این آرامش به پایان برسد دوباره باید مواد را مواد مورد نیاز را مصرف نماید تا آرامش پیدا کند.در واقع یک نوع وابستگی میان فرد و مواد بوجود می آید.

دانشمندان روسی موفق به ساخت دارویی شدند که از احساس شادی در معتادان به مواد مخدر جلوگیری می کند. این یافته می تواند اولین داروی روسی برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر به شمار آید.

روزنامه “ایزوستیا” روسیه گزارش داد: پس از آنکه بیمار دارو را مصرف کرد، بدن او برای جلوگیری از نفوذ این دارو به مغز شروع به تولید آنتی بادی می کند، در حالیکه معتاد با مصرف مواد مخدر هیچ لذتی نمی برد و همه انگیزه اش از بین می رود.

سازندگان این دارو تاکید کردند که آن در زمینه مبارزه با اعتیاد به مواد افیونی مانند هیروئین، مرفین و دزومورفین موثر نبوده و درمان با این دارو یک تا دو سال طول می کشد.

“مارینا ماگکوا” رئیس آزمایشگاه مرکز ترکیبات فعال در موسسه آکادمی روسیه گفت: داروهای فعلی بین 10 تا 30 درصد از معتادان را درمان می کند و عوارض جانبی بسیاری دارد. در حالیکه فرد معتاد با مصرف داروی ما درنهایت بهبودی می یابد و دیگر تمایلی به مصرف مواد مخدر ندارد.

به گفته وی، ممکن است این دارو برای پیشگیری از اعتیاد در آینده مورد استفاده قرارگیرد. با این حال، این مسئله را می توان تنها پس از آزمایش های بالینی و آزمایش آن بر روی حیوانات آزمایشگاهی مورد بررسی قرارداد. درمورد راه اندازی این آزمایش در سال جاری بحث شده است.

بر اساس گزارش وزارت بهداشت روسیه، حدود 600 هزار معتاد در این کشور ثبت شده است. همچنین به گفته آژانس مبارزه با مواد مخدر فدرال روسیه بین چهار تا هفت میلیون معتاد ثبت نشده در این کشور وجود دارد.

منبع : شبکه العالم