زمانی که در معرض خطر سر خوردن در حین رانندگی قرار دارید از چه روشی برای کنترل خودرو استفاده میکنید این روزها با توجه به سرمای هوا و بارش برف و باران جاده ها و معابر بسیار لیز هستند و امکان سرخوردن خودروها بسیار بالاست به توصیه ها و هشدارهای راهنمایی و رانندگی در این زمینه دقت کنید .

در زمان سر خوردن خودرو، باید به جای ترمز پا را بر روی کلاج گذاشته و فرمان را به جهت مخالف هدایت کرد.

رانندگان در زمان سر خوردن خودرو، باید به جای ترمز پا را بر روی کلاج گذاشته و فرمان را به جهت مخالف هدایت کنند.

ایلنا