شبکه های اجتماعی نوع رفتار و سبک زندگی افراد را دچار تغییرات گسترده ای می کنند به طوری که شخص در صورت عدم ثبات روحی آسیب های جبران ناپذیری را از نفوذ سبک ها و تفکرات خطرناک موجود در شبکه های اجتماعی متحمل می شود که بسیار خطرناک و بحران آفرین می باشد.

شمار دانش آموزان نوجوانی که تحت تاثیر شبکه‌های اجتماعی و بازیهای رایانه‌ای در قرقیزستان دست به خودکشی می‌زنند رو به افزایش است.

به گزارش ایسنا از وستی، در آخرین مورد از این دسته حوادث، دختری ۱۵ ساله در بیشکیک پس از بازگشت از مدرسه، با پریدن از پنجره آپارتمان خود به زندگیش خاتمه داد. روز قبل از آن هم دختر نوجوان دیگری در شهر بالیک به شکل مشابهی خودکشی کرد و جان سپرد.
کارشناسان اجتماعی قرقیزستان، شبکه‌های اجتماعی و بازیهای جدید رایانه‌ای را عامل اصلی کودکان و نوجوانان در ترغیب به خودکشی می‌دانند.
به عقیده آنان نشان دادن زیبایی و راحتی پس از خودکشی، راه اندازی هشتگ‌هایی با نام «بازی مرگ»، «گروه مرگ» از برنامه‌هایی است که توسط برخی نهادهای هدفمند در خارج از کشور سلامت و روان اجتماعی کودکان و نوجوانان قرقیزستانی را هدف قرار داده است.
دولت قرقیزستان کارگروه ویژه‌ای را تشکیل داده تا ضمن بررسی تبعات این حوادث، محدود کردن حضور کودکان در رسانه‌های مجازی در کنار ارتقای سلامت روانی جامعه را بررسی کند.
همچنین خط ویژه‌ای برای مشاوره‌های تلفنی و مشاوره‌های تخصصی در این خصوص راه‌اندازی کرده است.
در چند سال اخیر صدها مورد خودکشی در میان جوانان و کودکان تحت تاثیر بازیهای رایانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی به ثبت رسیده است.

منبع/ایسنا