یک راننده متخلف در یکی از شهرهای کشور انگلیس به صورت عجیب و شگفت انگیزی چهارده بار توسط یک دوربین کنترل ترافیک ثبت تخلف شد و از سوی پلیس محلی گواهینامه این فرد خاطی به خاطر تعدد تخلف راهنمایی و رانندگی ضبط شد و گواهینامه خود را از دست داد.یک راننده تاکسی بدشانسی 14 مرتبه توسط یک دوربین کنترل ترافیک گرفته شد.

یک راننده تاکسی بعد از اینکه هنگام انجام تخلف سرعت غیر مجاز 14 بار توسط یک دوربین کنترل ترافیک گرفته شد؛ بدشانس‌ترین راننده تاکسی لقب گرفت.
استیون هولمن 41 ساله در شهر پلیماث انگلستان است که بعد از انجام چندین تخلف و با سرعت غیر مجاز راندن در خیابان‌ها به دادگاه فراخوانده شده بود؛ در این دادگاه به دلیل تخطی از سرعت مجاز و ثبت 14 باره این تخلف و ثبت آن‌ها توسط یک دوربین، آن هم در طی دو ماه گناهکار شناخته شد
هولمن 41 ساله به مدت 10 سال در این شهر راننده تاکسی بوده و ادعا کرده است گواهینامه او هیچگونه نقصی نداشته است ..

منبع/باشگاه خبرنگاران