فداکاری مرز،شهر و سن سال نمی شناسد و در هر گوشه از جهان افرادی یافت می شوند که با در خطر انداختن جان خود به یاری و کمک هم نوع خود اقدام کنند و حتی در این راه جان خود را فدا کنند مثل زن 80 ساله ای که برای نجات جان همسایه کم بینای خود جان خود را از دست داد و بر اثر اصابت بر خودرو درگذشت.

«اما کلوسوئه» که در «فلوریدا»‌ی امریکا زندگی می‌کرد، روز حادثه نوه خردسالش را برای گردش به بیرون از خانه برده بود که ناگهان همسایه 61 ساله‌اش را دید. دو زن گرم صحبت بودند که ناگهان خودروی سواری با دو سرنشین از مسیر منحرف شد و مستقیم به طرف آنها آمد.

زن 80 ساله که می‌دانست همسایه‌اش کم بینا است و به احتمال فراوان خودروی سواری را ندیده و جانش در خطر است ناگهان به سمت او خیز برداشت و زن همسایه را به سمت دیگری پرت کرد. مادربزرگ مهربان اما فرصتی برای نجات خود نیافت و در برخورد با خودرو در دم جان باخت.سرنشینان خودروی سواری که متوجه مرگ پیرزن شده بودند بلافاصله از صحنه فرار کردند. درحال حاضر پلیس سایه به سایه، در جست و جوی راننده متخلف خودروی سواری است.

منبع/آخرین خبر