ع

شاید تابحال فکر می کردید که لاغری سبب  ازیاد شدن میزان سوخت و ساز می شود.ولی تحقیقات منتشر شده در مجله بین المللی چاقی بیان میکند  که حقیقت عکس این واقعیت است.

 

یافته های محققین نشان داد که کاهش میزان سوخت و ساز نسبت مستقیم با کاهش وزن دارد. این پدیده می تواند به روشنی توضیح دهد که تقریبا در ۹۵% موارد افرادی که در مراحل اولیه با موفقیت وزن خود را کاهش می دهند مجددا دچار اضافه وزن می شوند. البته خبر خوشایندی نیز در برای کسانی که می خواهند با اطمینان وزن کم کنند وجود دارد. مصرف رژیم های کم چرب و اجرای تمرینهای ورزشی کمک میکند که حجم و بافت عضلانی تحلیل نرود و در نتیجه بدن منجر به کاهش میزان سوخت و ساز نگردد.

 

افق روشن تر: میزان سوخت ساز تعیین کننده تعداد کالری هست که بدن شما می سوزاند. هنگامی که میزان سوخت و ساز کاهش پیدا می کند بدن شما دیگر قادر نخواهد بود که به میزان قبل کالری بسوزاند و در نتیجه این عمل برای فرد بسیار سخت می شود که جلوی چاق شدن خود را بگیرد. بنظر می رسد که ورزش پاسخ مطمئن و قطعی برای این مسئله باشد. ورزش می تواند باعث افزایش حجم عضلانی و در نتیجه افزایش میزان سوخت و ساز می شود این درحالیست که ورزش باعث افزایش قدرت بدنی و وزیبای ظاهری بدن نیز می شود.

منبع-http://edcoan.ir