مغز

مغزی در درون سر انسان وجود دارد به 2 بخش محیطی و عصبی تقسیم شده است.فعالیت ها چه بصورت ارادی و چه بصورت غیر ارادی در بخش عصبی مغز انجام میشوند و اعصابی که قسمت های گوناگون در بدن انسان را به قسمت عصبی متصل میکنند دربخش محیطی قرار دارند.چند وقت پیش محققان توانستند مغز زنده را شبیه سازی کنند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد سلول‌های عصبی موجود در این مغزهای سه‌بعدی، رگ‌های خونی اختصاصی ایجاد کرده‌اند که می‌تواند زمینه‌ساز پیشبرد مطالعات در مورد سکته مغزی، آلزایمر و ضربه مغزی باشد.

به نقل از مدیکال ساینس، در سال 2015 میلادی محققان دانشگاه براون از طریق کشت سه‌بعدی سلول‌های عصبی توانستند یک مغز زنده شبیه‌سازی کنند. مهمترین کاربرد این مدل‌های سه‌بعدی کوچک مغز کاهش آزمایش روی حیوانات و دستیابی سریع‌تر و دقیق‌تر به نتایج آزمایشات است. اکنون محققان دریافتند که سلول‌های عصبی موجود در این مغزهای سه‌بعدی، رگ‌های خونی اختصاصی ایجاد کرده‌اند.

این مغزهای سه‌بعدی که تنها یک میلیمتر قطر دارند، با استفاده از سلول‌های عصبی زنده موش کشت داده شده‌اند و امکان تولید هزاران نمونه از آن‌ها به‌طور همزمان وجود دارد. این مغزها قابلیت تفکر ندارند؛ ولی نورون‌های موجود در آن‌ها فعالیت الکتریکی دارند، از انواع مختلف سلول‌ها تشکیل شده‌اند و قادرند در ساختارهای طبیعی سه‌بعدی قرار گیرند.
اما نورون‌ها تنها بخشی از یک تصویر جامع هستند. مغز نیاز به رگ‌های خونی دارد و تاکنون این مغزهای کوچک قابلیت جایگزینی سیستم رگ‌های خونی را برای تامین مواد مغذی موردنیاز نورون‌ها نداشتند. محققان در جریان کار با این مدل‌ها دریافتند در حدود دو سوم از این مغزهای کوچک، بافت‌هایی را تولید کرده‌اند که از جنس نورون‌ها نیستند و در مطالعات بعدی معلوم شد این بافت ها در واقع جوانه رگ‌های خونی هستند.
محققان با استفاده از این فرصت، مطالعاتی را در زمینه تاثیر کمبود گلوکز و اکسیژن بر رگ‌های مغز آغاز کردند. محققان به زودی مطالعات جدیدی را در زمینه آثار سکته مغزی، آلزایمر و جراحت‌های مغزی بر رگ‌های خونی مغز آغاز می‌کنند.
گزارش کامل این تحقیقات در نشریه The Journal of Neuroscience Methods منتشر شده است.
منبع : ایران اکونومیست