به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه آی تی وی؛ “راجر لوگان”، مردی ۵۷ ساله از اهالی می سی سی پی آمریکا است که به مدت ۵ سال از توده ای بزرگ در بخش‌های پایینی شکم خود رنج می برد. در حالی که پزشکان این توده را چیزی جز تجمع چربی نمی‌دانستند، آزمایشات پیشرفته جراحان در کالیفرنیا نشان داد، این توده نوعی تومور غیرسرطانی است و احتمال خارج کردن آن وجود دارد.