امروز در یکی یکی از واحدهای مرکز بهداشت دانشگاه تهران آتش سوزی و حریق اتفاق افتاد که مدیر کل حوزه ریاست این دانشگاه در خصوص علت اتفاق این حادثه گفت:این واحد در حال تعمیرات بوده است و به دلیل تعمیرات کارگاهی این حادثه رخ داد که خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید.

احمدرضا خضری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی از واحدهای مرکز بهداشت این دانشگاه که درحال تعمیر و بازسازی بوده است امروز دچار حریق شد که بلافاصله و با حضور نیروهای آتش نشانی مهار شد.

وی افزود: این واحد در حال تعمیر و به دلیل تعمیرات تخلیه کامل شده بود.

مدیرکل حوزه ریاست دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: افرادی که در این واحد درحال انجام فعالیت های ساختمانی بودند مقداری ضایعات کاغذ و کارتون را جمع کرده بودند تا آنها را به مکان دیگری منتقل کنند که این ضایعات به دلیل بی احتیاطی دچار حریق شده است.

خضری تاکید کرد: میزان حریق بسیار کم بود و هیچ آسیبی به ساختمان و دانشگاه وارد نشده است.

وی عنوان کرد: نیروهای آتش نشانی به سرعت در محل حاضر شدند و موضوع درحال پی گیری است تا دیگر چنین بی احتیاطی هایی صورت نگیرد.

ش

منبع/مهر