وقتی در حالت خواب بسر میبریم مغزمان دچار دگرگونی های مختلف خواهد شد تحقیقات مختلف در این زمینه ثابت کرد مغز افراد مختلف با پروسه خواب کوچک شده و پس از بیدارشدن به حالت اولیه خود بازخواهد گشت در واقع برخی از بخش های مغز در حین خوابیدن فعالیت نخواهند کرد .

 مطالعات جدید حاکی از آن است که خوابیدن باعث می‌شود مغز تا حدود 20 درصد کوچک‌تر از حالت عادی شود اما این امر تداخلی با یادگیری ندارد و مغز همچنان می‌تواند موارد جدید را فرابگیرد.

انسان حدود یک‌سوم از عمر خود را در خواب می‌گذراند و در این زمان، سیناپس‌های مغزی درحال استراحت هستند تا برای فعالیت روز آمادگی پیدا کنند، بنابراین از این طریق می‌توانند قدرت لازم را برای دریافت داده‌های جدید کسب کنند. سیناپس‌ها، محل اتصال دو نورون عصبی هستند که از طریق آن پیام‌ها از یک سلول عصبی از طریق آنها منتقل می‌شوند. به گزارش «اکسپرس»، بازیابی مغزی در هنگام خواب رخ می‌دهد که به مغز مجال استراحت می‌دهد. دانشمندان مرکز خواب و هوشیاری دانشگاه «ویسکانسین- مدیسون» معتقدند که خواب، زمان مناسبی است که به سیناپس‌ها امکان برگشت به حالت عادی را می‌دهد.
در طول خواب، تقریبا از دنیای بیرون دور می‌شویم و مغز می‌تواند تمام سیناپس‌ها را ارزیابی کند و آنها را به شیوه‌ای هوشمندانه به حالت طبیعی بر‌گرداند. دانشمندان با مطالعه روند خواب شبانه‌ روی موش‌های آزمایشگاهی، متوجه کوچک شدن سیناپس‌ها هنگام خواب موش‌ها شدند. خوابیدن به مغز کمک می‌کند تا برای یادگیری مطالب جدید و ثبت آنها در حافظه آمادگی پیدا کرده و خود را بازیابی کند. ما می‌خوابیم تا برخی چیزهایی که هر روز یاد می‌گیریم، فراموش کنیم و از این‌رو، کمبود خواب توانایی مغز را در تشکیل خاطرات جدید متوقف می‌کند. دانشمندان بر این باورند که خوابیدن یک زمان خوب برای وقتی است که افراد بخش‌هایی از مغز را که در طول روز مورد استفاده قرار داده‌اند، بازیابی و جایگزین کنند. سیناپس‌ها به طور مداوم در طول روز تقویت می‌شوند، بنابراین مغز می‌تواند تجربه‌های تازه را کسب کند. بنابراین وقتی بدن می‌خوابد، فعالیت مغز کاهش می‌یابد تا شرایط برای استراحت و بازیابی مغز آماده شود.

روزنامه فرهیختگان