محققان از فلفل داروی ضد سرطان تولید می كنند .

بررسی پژوهشگران درباره شماری از موش های آزمایشگاهی نشان می دهد: نوعی ماده موجود در فلفل موسوم به كاپسایسین كه عامل طعم تند این گیاه است، باعث نابودی سلول های سرطانی پروستات می شود.

به گزارش شبکه خبر، محققان : ورود ماده كاپسایسین به سلول های سرطانی باعث فعال شدن روند خودكشی سلولی در سلول های سرطانی می شود .

محققان امیدوارند، در آینده از این ماده برای ساخت داروهای ضد سرطان بهره گیرند.