بر اساس تحقيقات پژوهشگران دانشگاه واشينگتن، زناني كه كلسيم مورد نياز خود را از طريق غذاي روزانه تأمين مي كنند، نسبت به مصرف كنندگان مكمل هاي دارويي، استخوان هاي سالم تري دارند.

به گزارش دکتر سلام به نقل از پايگاه اينترنتي دانشگاه واشينگتن، تنها 35 درصد كلسيم موجود در بيشتر مكمل ها نهايتاً توسط بدن جذب مي شود. اين در حالي است كه كلسيم موجود در رژيم غذايي، جذب بهتري دارد و به همين دليل زناني كه كلسيم بيشتري از طريق رژيم غذايي خود دريافت مي كنند، تراكم استخوان بالاتري دارند.

به گفته اين محققان، اگرچه لبنيات بهترين منبع تأمين كلسيم هستند اما افرادي كه به مواد غذايي لبني حساسيت دارند مي توانند از ديگر غذاهاي حاوي كلسيم همچون سبزيجات با برگ سبز تيره يا آب پرتقال غني شده با كلسيم استفاده كنند. البته كلسيم اين مواد در مقايسه با كلسيم موجود در مواد لبني، جذب كمتري دارد.

كلسيم كافي، اهميت بسزايي در پيشگيري از بيماري پوكي استخوان (استئوپروز) دارد. همچنين مصرف آن مي تواند با جلوگيري از برداشت كلسيم از استخوان ها، به تراكم استخوان كمك كند.