تحقیقات جدید نشان می دهد استراحت و خواب کافی در طول شبانه روز موجب افزایش ضریب هوشی و بازدهی کار می شود و محرومیت از خواب در شبانه روز باعث بروز اختلالات مغزی از جمله از دست رفتن خاطرات ذهنی و عدم شکل گیری خاطرات جدید می شود.

دانشمندان دریافتند زمانی که شما از خواب محروم هستید، خاطرات جدید شکل نمی‌گیرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از زی‌نیوز، نتایج مطالعات جدید حاکی از آن است  زمانی که فرد کمبود خواب دارد، مغز خاطرات جدید را تشکیل نمی‌دهد و خاطرات در معرض از دست رفتن هستند.

این بررسی بر روی موش‌ها انجام شد و نتایج مفیدی را به همراه داشت.

محققان دانشگاه جانز هاپکینز دریافتند سلول‌های مغزی مسئول یادگیری و حافظه در حیوانات در زمان خواب، بازیابی می‌شوند و خاطرات محفوظ شده تا زمانی که بیدار شدیم از آنها استفاده کنیم.

محققان در این بررسی مولکول‌هایی که در این فرایند نقش دارند و همچنین اینکه محرومیت از خواب و اختلالات خواب بر روی آنها تاثیر دارد را مورد مطالعه قرار دادند.

در واقع بدون خواب و عدم انجام این فرایند طی خواب، خاطرات در معرض خطر از دست رفتن هستند.

پژوهشگران بر این باورند که خاطرات از طریق تغییرات سیناپسی کدگذاری می‌شوند. سیناپس‌ها در مغز موش‌ها در هر 12 ساعت یا بیشتر بازسازی می‌شوند که این موضوع بسیار قابل توجه است.

منبع/ایسنا