401244_10151403847518862_1711526422_n

کرلینگ یک نوع  ورزشی  دسته جمعی بمنظور تفریح است که میان دو دسته روی سطح بسیار صاف و یکنواخت یخ انجام می‌شود.در این بازی گرده‌ای سنگین از نوع سنگ خارا را، که «سنگ» نامیده می‌شود، به سمت نقطه هدف، که «خانه» نامیده می‌شود، رها می‌کنند.
برای اثرگذاری در مسیر سنگ دو تن از بازیکنان جلو و اطراف سنگی را که در حال حرکت است جارو می‌زنند. هر بازی هشت دور انجام می‌شود.

هر تیم چهار بازیکن دارد و می‌تواند هشت سنگ رها کند. گروهی که در آخر بازی بیشترین امتیاز را داشته باشد برنده‌است. امتیاز بر اساس نزدیکی سنگ‌ها به نقطه هدف تعیین می‌شود.
کرلینگ از بازی‌های کهن اسکاتلند است و امروزه در بسیاری از کشورها رواج دارد. کرلینگ از بازی‌های المپیک زمستانی نیز هست.
منبع:fa.wikipedia.org