آزمایشات صورت گرفته روی قلب موش های آزمایشگاهی ثابت کرده است که ترکیب سیلدنفیل sildenafil که در ویاگرا موجود است، مانع از آسیب های قلبی ناشی از فشارخون مزمن می شود.

به گزارش گروه ترجمه دکتر سلام، این ترکیب با تاثیر بر پروتئین RGS2  که واکنش ابتدایی نسبت به عملکرد پمپ خون قلب در ایست قلبی نشان می دهد موثر می باشد. با توجه به این یافته پیشنهاد می شود که این ترکیب در درمان و پیشگیری آسیب های قلبی ناشی از فشارخون مزمن استفاده شود.