یکی از مهمترین حس های بدن حس بینایی و دیدن تصاویر اطراف است که بزرگترین لذت و ثبت خاطره توسط قدرت بینایی در انسان به وجود می آید اما بر خلاف تصور و در یک اقدام عجیب زن جوانی چشم های خود را به عمد نابینا کرد و از این کار ابراز خوشحالی نمود.زن جوان خودش را کور کرد و می گوید خوشحال است.

به گزارش رکنا، همانطور که همه ما می دانیم، بینایی یکی از بزرگترین نعمت هایی است که خداوند به ما عطا کرده و در این دنیا بعضی انسانها به طور مادرزادی یا بر اثر یک حادثه از این نعمت محروم شده اند.اما ظاهرا در کمال تعجب و ناباوری، متوجه شدیم کسانی هستند که قدرش را نمی دادند یا حتی آرزوی نابینا شدن دارند.

این زن که جیویل شاپینگ نام دارد، از کودکی آرزوی نابینا شدن داشته و حالا با دستهای خودش به این آرزوی عجیب رسیده است.او با استفاده از مواد سفید کننده چشمهایش را کور کرد و به گفته ی خودش بعد از نابینا شدن، بسیار احساس خوشحالی می کند.

منبع/آخرین خبر