یک مطالعه ی کوچک نشان می دهد که صرف وقت در خارج از منزل به بهبود بخشیدن به خواب کمک می کند. محققان دریافتند که پس از گذشت اردو های زمستانه، بدن با چرخه ی نور و تاریکی هماهنگ می شود و در نتیجه  خواب ها طولانی تر می شود. نویسندگان، این مطالعات و یافته ها را به شواهد موجود اضافه کردند که نور خورشید در خارج از خانه به مردم کمک می کند تا در یک ساعت مناسب و معقول در شب بخوابند. واضح است که ریتم شبانه روزی در محیط های مدرن خواب ما را تحت تأثیر قرار می دهد.

کنت رایت، محقق ارشد این مطالعه است بیان می کند: به ریتم شبانه روزی که به تغییر فرآیندهای بیولوژیکی بدن بیش از ۲۴ ساعت اتفاق می افتد مراجعه کنید که تا حد زیادی به نور و تاریکی پاسخ می دهد. رایت بولور استاد دانشگاه کلراوو بیان کرد: ممکن است اجداد ما در گذشته، زود به رختخواب رفته باشند و خواب آن ها افزایش یافته باشد ولی امروزه این کار درست نیست. بسیاری از مردم، در طول روز زمان کمی را در فضای باز و آزاد می گذرانند و سپس شب هنگام تا دیر وقت بیدار می مانند که این باعث می شود چشم هایشان با نورهای مصنوعی همچون کامپیوتر، تلویزیون و تلفن همراه آسیب ببیند.

در یک مطالعه در سال ۲۰۱۳  محققان برداشت کردند که یک هفته بعد از اردو های تابستانه و هماهنگی با طبیعت، که گوشی های هوشمند را نیز حذف کردند نمونه ی بزاق، نشان داد که سطح هورمون خواب در مقایسه با یک هفته ی معمولی که در خانه گذرانده شده است بالاتر رفته است. سطح ملاتونین در نزدیک شدن غروب آفتاب افزایش می یابد و برای همین است که اعضای کمپ در بسیاری از موارد زودتر می خوابند و آن ها همچنین قبل از طلوع آفتاب از خواب بیدار می شوند.

در یک مطالعه ی جدید که در دوم بهمن ماه منتشر شد. محققان ۵ داوطلب را برای یک هفته در اردو در رشته کوه های راکی کلراوو به خدمت گرفت و باز هم این پژوهشگران نمونه بزاق را برای شناسایی تغییرات در سطح ملاتونین در مقابل یک هفته در خانه ماندن شناسایی کردند. کاروان شب بیولوژیکی زودتر به رختخواب رفتند. با یک تفاوت از مطالعه ی گذشته که کاروان زودتر به خواب رفته بودند، به طوری که به خواب آن ها دو ساعت اضافه شد.

در مطالعه ی دیگری چنین گفته شده که رابطه ی علت و معلولی مستقیم بین زمان خارج از منزل و خواب دیده نمی شود. ممکن است دمای صبح هم در بسته نگه داشتن چشم ها نقش داشته باشد، به همین خاطر ممکن است مردم ماندن در کیسه خواب یا رختخواب گرم را به بیدار شدن در صبح زود و سرد ترجیح دهند. او همچنین اشاره کرد: در آزمایش دوم محققان ۱۴ نفر بودند که تعطیلات آخر هفته را در خانه و یا اردو تابستانه گذرانده بودند. آن ها دریافتند که حتی یک هفته خارج از منزل هم باعت تغییر ساعت بیولوژیکی است. در مقابل افرادی که در خانه می مانند الگوی مخالفی را نشان دادند.

عاقلانه است که شما مطمئن باشید که یک خواب خوب در زمان مناسب، حق شما است. برای مثال یک پزشک گفت: قرار گرفتن در معرض نور صبح با اشتها و کنترل وزن در ارتباط است که در این رابطه شواهد زیادی وجود دارد. زیرا قرار گرفتن در معرض نور طبیعی، قدرتمندتر است و تاریکی را ضعیف می کند. دو روز پس از گذشتن اردو تابستان، مردم مجدداً ساعتشان را تنظیم کرده بودند. رایت گفت: مردم را به خارج از خانه رفتن و زیر نور آفتاب قرار گرفتن تشویق کنید و می گوید: زمانی که می توانند از نور طبیعی خورشید استفاده کنند پس از نور مصنوعی شب استفاده نکنید. نورهای سبز و آبی که بر روی صفحه ی نمایش تلفن همراه یا کامپیوتر چشم را آزار می دهند و در روز بعد از آن تغییرات نور طبیعی به سوی یک فرکانس نارنجی و قرمز می رود. او می گوید: می توان پژوهشی همانند این را هم برای معماری و طراحی برای ورود نور و روشنایی ایجاد کرد. بهتر است مردم خانه هایشان را پر از منافذ نورکنند که بیشتر در معرض نور طبیعی قرار بگیرند تا نور مصنوعی.

منبع: دکتر سلام