ورزش کردن یکی از مواردی است که در جسم و روح افراد تاثیر بسیار مثبتی ایجاد خواهد کرد.برخی از افراد ساعات پایانی شب و قبل از خواب را به ورزش کردن اختصاص می دهند.مطالعات نشان می دهد، انجام ورزش قبل از خواب باعث می‌شود که ضربان قلب در دمای بدن افزایش یابد و میزان آدرنالین و کرتیزول بدن بیشتر شود. این اتفاق ممکن است که در خواب شب اختلال ایجاد کند.با این وجود آیا ورزش کردن قبل از خواب توصیه می شود یا خیر؟!

با این حال بعضی از افراد تنها می‌توانند شب‌ها ورزش کنند یا ترجیح می‌دهند که قبل از خواب فعالیت روزانه خود را انجام دهند.

با وجود این که ورزش قبل از خواب ممکن است تاثیرات منفی بر کیفیت خواب داشته باشد. ورزش در این زمان بهتر از ورزش نکردن است. بهترین زمان برای ورزش برای هر فرد متفاوت است. ممکن است افرادی باشند که با ورزش قبل از خواب مشکلی نداشته باشند و این مساله خواب آنها را مختل کنند. بررسی‌ها نشان داده است که ورزش چهار ساعت قبل از خواب تاثیر آن چنانی بر کیفیت خواب ندارد.

ورزش انسان را از نظر فیزیکی خسته می‌کند، اما از نظر ذهنی ممکن است که بدن بیدار شود ، زیرا هورمون‌های خاصی در بدن ترشح می‌شوند.

بررسی‌ها بر روی هزار نفر که قبل از خواب ورزش کرده بودند،  نشان داده است که ۱۷ درصد این افراد خواب بسیار با کیفیت نسبتا خوب داشته‌اند.

این آمار با آمار افرادی که بیش از چهار ساعت قبل از خواب  ورزشی کرده بودند چندان تفاوتی نداشت.

محققان ورزش قبل از خواب را با حمام کردن قبل از خواب مقایسه کرده‌اند. افرادی که شب‌ها ورزش می‌کنند باید بدانند که حداقل هفت ساعت در طول شب را روز بخوابید.

منبع: ایسنا