درد دندان یکی از بدترین و سخت ترین نوع دردها است که تحمل آن برای انسان بسیار دشوار است به همین دلیل یک پزشک خوش ذوق و با ابتکار انگلیسی برای سرگرم کردن بیماران در حین کار بر روی دندان ها طراحی جالبی انجام داده است. دندان پزشک انگلیسی برای این که بیمارانش را روی تخت دندان پزشکی سرگرم کند، نمایشگری را روی سقف بالای سرشان نصب کرده است که یک بازی روی آن نصب شده است. بیماران با نگاه کردن به تصویر درهم و برهم روی سقف، باید یک شخصیت کارتونی را روی آن بیابند و با لیزری که در دستشان است آن را شناسایی کنند. این بازی پشت سر هم تکرار می شود تا بیماران درد دندان پزشکی را حسابی فراموش کنند!

منبع/آخرین خبر