سرپرست دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم ، گفت : برخي از دانشجويان نسبت به مواد روانگردان و عوارض منفي مصرف آن ،شناخت و اطلاع کافي ندارند و کارشناسان مراکز مشاوره دانشجويي بايد در رابطه عوارض اين مواد به دانشجويان مشاوره دهند.

حميد يعقوبي در گفت و گو با ايرنا، ارائه خدمات مشاوره اي در رابطه با آسيب هاي رواني اجتماعي و پيشگيري از سوء مصرف مواد مخدر را به عنوان وظايف ذاتي مراکز مشاوره دانشگاهي و دانشجويي معرفي کرد و توجه ويژه به افزايش آگاهي دانشجويان نسبت به انواع مواد مخدر از سوي اين مراکز را مورد تاکيد قرار داد.
سرپرست دفتر مرکزي مشاوره وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بدون اشاره به تعداد دانشجويان مصرف کننده مواد مخدر در کشور خاطرنشان ساخت: اين گونه آمارها اغلب قابل انتشار نيستند و ارائه آن ها بيش از اينکه براي جامعه سودمند باشد زيان آور است و افکار عمومي را دچار تشويش مي کند اما مسوولان مربوطه براي اطلاع از وضعيت موجود و چاره انديشي در جريان آن قرار مي گيرند.
يعقوبي، از دفاتر مشاوره خواست در ايام امتحانات دانشگاه ها، فعاليت خود را به لحاظ کمي و کيفي افزايش دهند.
وي ، گفت : دفاتر مشاوره مستقر درخوابگاه ها و دانشگاه ها تا الان بيشتر بر روي مسائلي همچون برنامه ريزي تحصيلي، کاهش اضطراب و استرس قبل و هنگام امتحان و کمک به مطالعه مفيد و موثر به دانشجويان متمرکز شده بودند که بايد علاوه بر افزايش اين فعاليت ها در ايام امتحانات به مسائل ديگري نيز توجه کنند.
وي با اشاره به استفاده احتمالي برخي دانشجويان از قرص ها و مواد شيميايي و صنعتي براي بيدار ماندن و درس خواندن در شب هاي امتحان اظهار داشت: اين مواد اغلب خاصيت روانگردان و اعتيادآور دارند و متاسفانه تعدادي از دانشجويان بدون توجه به عواقب ناگوار و بعضا غيرقابل جبران آن ها دست به مصرف مواد روانگردان مي زنند.
چندي پيش يکي از مسوولان نيروي انتظامي نسبت به افزايش مصرف مواد مخدر در ميان دانشجويان در فصل امتحانات ابراز نگراني کرده بود.