ejade-angize-baraye-varzesh

اگر شما به عنوان یک معلم ورزش نمی دانید چگونه باید توجه شاگردانتان را به ورزش جلب کند این چگونه را مطالعه کنید و شیوه های آن را انجام دهید. در این چگونه 5 شیوه  برای مربیانی که می خواهند کودکان را به ورزشی تشویق و آماده کنند؛ وجود دارد.

1-درباره  قدرت و لذت عشق به ورزش با آن ها صحبت کنید. سپس از هر کودک بخواهید که بگوید چرا عاشق ورزش کردن است.

2-درباره  قدرت و لذت چیزی که آن ها می خواهند با ورزش به دست آورند صحبت کنید. سپس از هر کودک بخواهید که بگوید، با ورزش می خواهد چه چیزی به دست آورد.

0f9f2c4ac314569afbfb8ab4ee9198bf_L

3-درباره ی قدرت و لذت شناختن و جشن گرفتن توانایی های شخصی و ویژگی های مثبت حاصل شده از ورزش، صحبت کنید. سپس از هر کودک بخواهید درباره ی توانایی ها و ویژگی های خود صحبت کنند.

4-درباره ی قدرت و لذت سپاسگزار بودن از ورزش کردن، با آن ها صحبت کنید. سپس از آن ها بخواهید که بگویند به خاطر چه چیزهایی از خداوند شاکرند.

1

5-درباره ی قدرت و لذت پشتیبانی و خدمت رسانی به هم تیمی ها در طول ورزش و فواید آن سخن بگویید. سپس از کودکان بخواهید که راه های مختلف پشتیبانی از هم تیمی ها را بیان کنند.

منبع-http://phow.ir/