میلیون ها نفر در جهان حساسیت غذایی دارند. اما یک مطالعه ی جدید خواستار تحقیقات بیشتری برای تعیین میزان واقعی این بیماری است. برای میلیون ها نفر از مردم، حساسیت های غذایی واقعی و مرگبار هستند. ولی مقدار گسترده ی این وضعیت ممکن است واقعاً اغراق آمیز باشد.

یک گزارش جدید توسط آکادمی ملی علوم مهندسی و پزشکی، توصیه هایی مبنی بر این که مقامات بهداشتی چگونه می توانند یک تصویر واضح تر از شیوع آلرژی غذایی در ایالت متحده ارائه دهند که شامل بزرگسالان و کودکان است.

مواد غذایی حساسیت زا :

ممکن است حساسیت غذایی باعث حساسیت آلرژیک نشود. حساسیت به گلوتن و عدم تحمل لاکتوز معمولاً به عنوان آلرژی غذایی بد شناخته شده است.
آلرژی غذایی هر چند می تواند سخت تر تشخیص داده شود و شدید تر شود و حتی منجر به یک آلرژی غذایی تهدید کننده ی حیات به نام آنافیلاکسی شناخته شده است. سردرگمی بزرگی هنوز هم در مورد عدم تحمل غذایی در مقابل آلرژی غذایی وجود دارد. طبق یک مطالعه سردرگمی در مورد آلرژی غذایی و علائم آن نه تنها میان پدرها و مادرها است همچنین در پزشکان، پرستاران مدرسه و ارائه دهندگان مراقبت از کودکان و دیگران نیز پیدا شده است. سردرگمی بزرگ هنوز هم در مورد عدم تحمل غذایی در مقابل آلرژی غذایی در میان ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی و عموم مردم وجود دارد.

طبق یک گزارش آلرژی غذایی تقریباً در هر سال ۲۵ میلیارد دلار در ایالت متحده هزینه دارد که این شامل هزینه های مستقیم پزشکی و هزینه های متحمل شده توسط خانواده است. اما حساسیت های غذایی نیز می تواند زیان های عاطفی به خصوص در پدر و مادر که بچه های بیمار دارند، بگذارد. هر بار که یک کودک به مدرسه می رود، به خانه ی یکی از دوستان و یا در یک هواپیما می نشیند، پدر و مادر نگران هستند که تنها یک بادام زمینی می تواند آن ها را به اورژانس بکشاند.

این مراقبت مداوم و نیاز همیشگی به تزریق اپی نفرین دارد. همچنین می توانید برای کودک اضطراب ایجاد کنید. طبق یک گزارش، یک مطالعه نشان داده است که ۱۲ تا ۱۳ درصد از بزرگسالان و کودکان با داشتن حساسیت غذایی تشخیص داده شدند. اکثر مردم با آزمون پوستی آشنا هستند. در این روش پزشکان می توانند مواردی را که مردم ممکن است به آن ها حساسیت داشته باشند تشخیص دهند. یک آزمایش خون نیز موجود است که می تواند نشان دهد که یک فرد ممکن است به غذاهای خاص واکنش نشان دهد اما نتایج مشخص نشده است. در برخی موارد یک چالش غذایی دهان و دندان ممکن است یک حساسیت غذایی را ایجاد کند.

بهبود ایمنی:

مطالعات نشان می دهند که حدود 15 میلیون نفر آلرژی غذایی دارند. یکی از پزشکان می گوید ما قطعاً می دانیم که شیوع آلرژی رو به افزایش است. مردم برای درمان آلرژی نیاز به روش های بهتر و آموزش های لازم برای پیشگیری از آن دارند.

 دکتر سلام