زوجینی که در دوران نامزدی بسر میبرند از چه اصولی برای رابطه جنسی باید پیروی کنند نزدیکی و برقراری رابطه جنسی با فردی که در آینده می خواهید زندگی مشترک باوی شروع کنید به چه صورت باید باشد آیا این امر آسیبی به آن ها وارد خواهد کرد و مضرات و فواید این نوع رابطه ها در دوران نامزدی به چه صورت است ؟نظر کارشناسان در این باره چیست ؟

یکی از کاربران پرسیده‌اند «آیا در دوران نامزدی می‌توان رابطه برقرار کرد یا اینکه برقراری رابطه جنسی در این دوران عوارضی دارد.»

دکتر فرشاد نجفی‌پور، روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه 4به این سوال پاسخ می‌دهد.

نامزدی خود به خود یک رابطه هست. اگر منظور شما رابطه‌ی جنسی است باید بگویم که رابطه ی صمیمی بین یک مونث و یک مذکر هم خود به خود نوعی از رابطه ی جنسی است. برای اینکه درست بودن یا غلط بودن رابطه ی جنسی را بدانیم باید ابتدا رابطه را بشناسیم و سپس کاربرد سکس را در رابطه بدانیم. به طور خلاصه باید گفت که اصولا رابطه باید سالم باشد و رابطه ناسالم را نباید ادامه داد. رابطه ی سالم یعنی رابطه‌ای که طرفین احساس می‌کنند برنده شده‌اند و در غیر این صورت ناسالم است. طبعا سوء استفاده و یا احساس آن، نشانگر رابطه ناسالم است.

از سوی دیگر سکس، ابزرای است برای عمق دادن به رابطه صمیمانه دو جنس مخالف. پس باید رابطه ای وجود داشته باشد و این رابطه سالم باشد و به عمق نهایی رسیده باشد تا سکس در آن رابطه کاربرد داشته باشد. نتیجتا با عنایت به موقتی بودن ذات رابطه نامزدی، سکس نمی‌تواند جایگاهی داشته باشد. البته منظور از سکس در این جا شامل هر نوع تماس پوست به پوست نمی‌شود.